Foder och tillskott

Foder och tillskott

 

Till skillnad från många andra veterinärer kommer jag bara i mycket begränsad utsträckning att förmedla torrfoder till HUND och KATT. Dels av utrymmesskäl, men också för att jag tycker att upphettat och bakat torrfoder inte är det naturligaste alternativet för hund och katt (…eller för häst).

 

Vem äter vad?

 

Ursprungligen räknas bara katten till de rena köttätarna eller ”carnivorerna” (av latinets carnis=kött och voro= sluka) bland sällskapsdjuren, medan hunden tillhör allätarna eller ”omnivorerna” även om vilda hunddjur oftast också har en kost mest baserad på kött. Allt mer misstänker man idag att det är de spannmålsbaserade och upphettade fodren som ligger bakom de stora problemen med ett försämrat immunförsvar och välfärdssjukdomar (som diabetes, cancer, övervikt, hormonrubbningar, hudproblem och matsmältningssjukdomar) som nu i så stor utsträckning drabbar våra sällskapsdjur.

 

Katter har det allra tuffast i det moderna samhället. Ofta helt borta från sin naturliga miljö. Idag finns det sjukdomar hos katt som man under min utbildning till veterinär aldrig ens hade hört talas om. Katterna som rena köttätare verkar ha drabbats hårdare än hundar på många sätt. Bl.a. har diabetes frekvensen ökat oroväckande snabbt och många katter är idag insulinberoende. För bara en generation sedan var det ovanligt att hålla katter i lägenheter utan tillgång till daglig utevistelse och naturlig föda som gnagare och fågel.

D-vitamin som till stor del bildas i huden när den utsätts för solljus har t.ex. visat sig spela en viktig roll i immunförsvaret (även för oss människor som vistas allt mer inomhus).

 

BARF – Ett spännande koncept

 

BARF (Biologiskt Anpassat Rått Foder) är en trend på uppåtgående. Utanför Köpenhamn finns ett BARF-center där man anpassar bl.a. allergihundar till att äta en diet innehållande en mycket stor andel rått kött. Kosten har haft mycket gott resultat på päls, hud, matsmältning och ämnesomsättning och många allergihundar har blivit helt friska. Kroniska matvägrare har ofta också fått en glupande aptit. Fodret levereras fryst i portionsförpackningar av olika storlekar och tinas i kylskåpinnan det serveras. Idag finns det ffa BARF -foder för hundar men det kommer även för katt.

 

Detta är en spännande utveckling som säkert kommer att föra med sig stora förändringar i djurens hälsa. Därför ska det bli roligt att kunna förmedla detta foder till Er. Troligen på kvällstid hemifrån, eftersom det är alltför utrymmeskrävande och svårt att förvara i bilen.

 

FÄRSKFODER

 

Nu vill jag berätta mer om detta spännande foderkonceptet BARF för Er!

BARF är en förkortning av BIOLOGSKT ANPASSAD RÅ FÖDA.

 

Trots att det idag finns specialanpassade torrfoder för nästan varje sjukdomsproblem och t o m rasanpassade foder så ser vi alltmer besvärliga allergier och ämnesomsättnings- störningar hos våra hundar och katter. Många misstänker att det är de ofta helt sterila och spannmålsbaserade fodren som ligger bakom, trots att de är så näringsmässigt korrekta.

 

Utanför Köpenhamn finns ett BARF-center där man sedan några år anpassar bl.a. allergihundar till att äta en diet som till större delen består av rått kött. Kosten har haft en stor inverkan på päls, hud, matsmältning och ämnesomsättning och många hundar som börjat med den nya kosten har blivit helt friska. Och hundar som nästan hela sitt liv har matvägrat har fått en glupande aptit.

 

Fodret, som levereras fryst i burgare eller plastkorv av olika storlekar, tinas i kylskåp innan det serveras. Idag ökar antalet tillverkare av BARF-foder, alla med lite olika innehåll men med samma grundidé bakom – att ge hunden ett foder som så mycket som möjligt liknar den vilda hundens näringsval – för att få fram friska/sunda individer utan välfärdssjukdomar.

 

UNDER EN DEMONSTRATION KAN DU FÅ EN LITEN PROVFÖRPACKNING MED DIG HEM!

Om Du har en hund som äter dåligt, har hudproblem, diabetes, övervikt, problem med matsmältning eller hormonrubbningar kommer Du snabbt att att se stor skillnad både i aptit och hälsa. Tycker Du sedan att det skulle vara intressant att prova fodret under t.ex. 1 månad, kan du kontakta mig på 0705 - 47 41 77

Billigast blir det om Du tar hem foder för 1 månad i taget. Doseringen är c:a 2 % av kroppsvikten (200g/10kg/dag) - mycket stora hundar mindre, mycket små hundar mer - då de har en högre förbränning. NORDIC’s helfoder kostar f.n. från 25 - 39.50 kr/ kg beroende på förpackningsstorlek och sort. Faktiskt samma eller lägre pris än många populära torrfoder.

 

NORDIC är ett SVENSKT HELFODER som funnits i 15 år och bara innehåller svenska råvaror, inget slaktavfall eller andra restprodukter. Det är godkänt och kontrollerat av Jordbruksverket och är tillsatt vitaminer och mineraler för hundens behov (men om man själv vill kan man som jag blanda i 20% färska mixade råa (ev. frysta)grönsaker, t.ex. morot, broccoli). NU FINNS ÄVEN EN HELT SPANNMÅLSFRI VARIANT! Fasta gärna hunden ½ -1 dygn innan Du övergår till BARF. NORDIC är ett helfoder, men komplettera gärna efter någon vecka med färska/frysta köttiga ben av nöt - för både motion och kalk. Hundar som äter torrfoder har ett pH-värde i magen på 5, medan en hund som får BARF blir mindre känslig och har ett pH på 1-2, nära nog saltsyra, precis som en varg, räv eller hyena.

 

LÄS MER OM BARF (och dess upphovsman den australiensiske veterinären Dr Ian Billinghurst) HÄR: www.drianbillinghurst.com (+länk till youtube) www.nordichundfoder.com + länkar/ekwall www.barfhundemad.dk www.sundhundmat.se www.musch.se

Vill Du ”barfa” katt läs: www.paleocat.se www.swecat.com/artiklar/BARF www.barfifokus.se

Nyhetsbrev som Du kan prenumerera på: www.barfworld.com www.drkarenbecker.com www.cutiepiepolly.se som genomskådat torrfodertillverkningen eller https://helahunden.wordpress.com/

Leg. vet. Margareta Elborgh Kronobergshed Minnet, 342 63 MOHEDA

e-post: margareta@veterinarpavag.se

0472-741 77, 0705 - 47 41 77

Copyright © All Rights Reserved.